Predpisi in pogoji

Pozor! Prosimo, da pred uporabjanjem našega spletnega mesta natančno preberite te pogoje in predpise. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne uporabljajte tega mesta.
 
1. Splošni predpisi.
 
1.1. Ta pogodba določa pogoje uporabe materialov in storitev spletnega mesta makeup.si (v nb  spletno mesto, spletna trgovina) s strani uporabnikov (kupcev) in obiskovalcev (kupcev).
1.2. Ta sporazum je javna ponudba in naslovljena na nedoločen krog oseb, ne glede na status posameznika — pravnaoseba ali samostojni podjetnik, ki želi v spletni trgovini makeup.si kupiti blago kot kupec oz. prodajalec (skupaj - stranki).
Prodajalec blaga je La Makeup Sp.z.o.o.
ul Domaniewska 37, lok. 17.6, 02-672 Warszawa
REGON: 3630 2958 3
NIP: 525 263 65 85
KRS: 00 00 587 427
Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
1.3. Ker je ta pogodba javna ponudba, se z dostopom do gradiva spletnega mesta šteje, da je uporabnik (kupec) pristopil k tej pogodbi.
1.4. Uprava spletnega mesta (lastnik spletnega mesta makeup.si in/ali osebe, ki jih pooblasti) ima pravico, da kadar koli spremeni pogoje te pogodbe. Nova ali spremenjena pogodba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletnem mestu. Če se uporabnik ne strinja s spremembami, mora zavrniti dostop do spletnega mesta in prenehati uporabljati materiale in storitve spletnega mesta.
1.5. Kupec se ob oddaji naročila na spletnem mestu v celoti in brez zadržkov strinja s to javno ponudbo.
1.6. Obiskovalec (kupec) se strinja, da so mu vsi pogoji te uporabniške pogodbe jasni in v celoti jih sprejema. 
 
2. Uporaba spletnega mesta. 
 
2.1. Dovoljenje za ogled in prenos materialov na makeup.si je samo za osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da obdržite vse avtorske pravice in druga obvestila o lastništvu, ki jih vsebujejo izvirni materiali in vse njihove kopije.
2.2. Materiali pomenijo oblikovne elemente, besedila, grafiko, ilustracije, videoposnetke, računalniške programe, podatkovne baze, glasbo, zvoke, druge predmete in vse vsebine, objavljene na spletnem mestu. Vsa gradiva so predmet izključnih pravic uprave, uporabnikov in drugih imetnikov avtorskih pravic.
2.3. Prepovedani so spremembe gradiv na tem spletnem mestu, kot tudi distribuiranje ali prikazovanje v kakršni koli obliki. Uporaba zaradi komercialnih namenov, uporaba gradiv na drugih spletnih mestih ali računalniških omrežjih brez predhodnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic. 
Z "uporabo" razumemo: reprodukcijo, kopiranje, predelavo, distribucijo na kateri koli podlagi, prikazovanje v okvirju ipd. Izjemni so primeri, ki jih določa zakonodaja Republike Poljske.
2.4. Uporaba elementov vsebine storitev s strani uporabnika, kot tudi katere koli vsebine za osebno nekomercialno uporabo, je dovoljena pod pogojem, da so ohranjeni vse avtorske pravie, pravice blagovnih znamk, druge oznake o avtorstvu, ime (ali psevdonim) avtorja / ime imetnika pravic se ohrani nespremenjeno. Izjemni so primeri, ki jih določa zakonodaja Republike Poljske.
 
3. Zavrnitev odgovornosti.
 
3.1. Gradiva in storitve tega mesta so na voljo brez kakršnih koli odgovornosti. Uprava spletnega mesta ne odovarja za točnost in popolnost gradiva, programov in storitev, ki so na voljo na tem spletnem mestu. Uprava spletnega mesta ni odgovorna za morebitne napake, tipkarske napake in netočnosti, ki jih lahko najdemo v gradivu na tem spletnem mestu.
3.2. Uprava spletnega mesta lahko kadar koli brez obvestil spremeni materiale in storitve, ki so na voljo na tem spletnem mestu, kot tudi izdelke in cene, navedene v njih. V primeru zastarelih gradiv in storitev na tem spletnem mestu se uprava spletnega mesta ne obvezuje, da jih bo posodobila.
3.3. Uprava spletnega mesta pod nobenim pogojem ni odgovorna za kakršno koli škodo (vključno, a ne omejeno na škodo zaradi izgube dohodka, podatkov ali prekinitve poslovanja), ki bi nastala zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe ali rezultatov uporabe tega spletnega mesta.
3.4. Uprava ne odgovarja za izjave in mnenja obiskovalcev (kupca) spletnega mesta, ki jih pustijo kot komentarje ali ocene.
3.5. Uprava ne odgovarja za morebitna nezakonita dejanja obiskovalca (kupca) v odnosu do tretjih oseb ali tretjih oseb v razmerju do obiskovalca/kupca.
3.6. Uprava ni odgovorna za izgubo možnosti uporabnika (kupca) dostopa do svojega računa - računa na spletnem mestu makeupstore.uz (izguba prijave, gesla, drugih informacij).
3.7. Administracija spletne strani vključno ni odgovorna za:
3.7.1. Zamude ali izpadi v procesu izvedbe transakcije zaradi različnih faktorjev, kakor tudi morebitne motnje v delovanju telekomunikacijskih, računalniških, električnih in drugih povezanih sistemov. 
3.7.2. Delovanje prenosnih sistemov, bank, plačilnih sistemov in za zamude, povezane z njimi. 
3.7.3. Pravilno delovanje spletnega mesta, če obiskovalec (kupec) nima potrebnih tehničnih sredstev za njegovo uporabo in tudi ni dolžan uporabnikom zagotoviti takšna sredstva.
 
4. Registracija na spletnem mestu.
 
4.1. Z registracijo na spletnem mestu se uporabnik (kupec) strinja, da bo uporabil zanesljive in točne podatke o sebi in svojih kontaktnih podatkih, da bi administracija spletnega mesta izpolnila svoje obveznosti do uporabnika (kupca) in mu dostavila plačano blago.
4.2. Uporabnik (kupec) je sam odgovoren za varnost prijave in gesla, kateri dobi po prijavi na spletno stran makeup.si. Uporabnik (kupec) je tudi odgovoren za vsa dejanja pod svojim uporabniškim imenom in geslom na spletnem mestu. V primeru izgube registracijskih podatkov se uporabnik (kupec) zavezuje, da bo o tem obvestil upravo spletnega mesta.
 
 
5. Komunikacija in komentarji.
 
5.1. Uporabnik (kupec) je odgovoren za kontaktiranje uprave spletnega mesta ali pisanje komentarjev na spletnem mestu, tudi to, da bi sporočilo ni bilo nezakonito, škodljivo, grozeče, kršilo avtorske pravice, spodbujalo sovraštvo in/ali diskriminacijo ljudi na podlagi rase, etnični, spolni, verski, socialni podlagi, vsebovalo žalitve določenih posameznikov ali organizacij ter na kakršen koli drug način kršilo veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Republike Poljske.
5.2. Uprava si pridržuje pravico, da izbriše podatke, objavljene na spletnem mestu, ter sprejme tehnične in pravne ukrepe za prekinitev dostopa do spletne trgovine uporabnikom (kupcem), ki kršijo zahteve pogodbe ali povzročajo težave za drugih obiskovalcev spletne trgovine.
 
6. Zaupnost in osebni podatki.
 
6.1. Podatki, ki jih posreduje uporabnik (kupec), so zaupni. Administracija spletnega mesta uporablja podatke o uporabniku (kupcu) za namene izpolnjevanja naročil obiskovalca (kupca), razen če ni drugače določeno v tej pogodbi.
6.2. Če se obiskovalec (kupec) registrira na spletnem mestu, se prostovoljno strinja z zbiranjem in obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani uprave spletnega mesta z naslednjim namenom: podatki, ki jih je obiskovalec (kupec) posredoval med registracijo na spletnem mestu, se bodo uporabljali za obdelavo naročil za nakup blaga, pridobivanje informacij o naročilu, pošiljanje preko komunikacijskih sredstev (po elektronski pošti, telefonu) oglasov in posebnih ponudb, informacij o promocijah, žrebranju ali kakršnih koli drugih informacij o dejavnostih strani za druge komercialne namene.
6.3. Uprava ima pravico pošiljati pisma, sporočila in materiale na poštni naslov, e-pošto obiskovalca (kupca), kot tudi pošiljati SMS sporočila, klicati na številko, navedeno v vprašalnik, če je to potrebno za izpolnitev naročila uporabnika (kupca).
Uprava ima pravico do snemanja telefonskih pogovorov z obiskovalcem (kupcem) z namenom izboljšanja kakovosti storitev. Obiskovalec (kupec) daje avtomatsko brezpogojno soglasje na to.
6.4. Obiskovalec (kupec) se strinja z uporabo piškotkov s strani uprave. Piškoti ne vsebujejo osebnih podatkov in na noben način ne morejo prebrati podatkov s trdega diska obiskovalca (kupca). Piškoti se uporabljajo za izboljšanje kakovosti ponujenih storitev: za hitro identifikacijo obiskovalca (kupca); shranjevanje nastavitev obiskovalca (kupca), njegovih osebnih preferenc, sledenje statusu dostopne seje obiskovalca (kupca) in njegovih značilnih trendov.
Uprava uporablja piškote tudi za namene oglaševanja, vključno z upravljanjem oglasov na straneh v internetu. Če je tehnologija piškotov onemogočena s strani obiskovalca (kupca), uprava ne jamči za popolno delovanje spletnega mesta ali nekaterih njegovih storitev.
6.5. Kupec daje Upravi pravico do obdelave njegovih osebnih podatkov za: dajanje osebnih podatkov  podatkovni zbirki uprave (brez dodatnega obvestila) in shranjevanje podatkov doživljensko,tudi  zbiranje, posodabljanje, spreminjanje jih če je to potrebno.
 
 
 
Uprava zagotavljala varstvo podatkov pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb, da podatkov ne bo posredovala ali posredovala tretjim osebam (razen prenosa podatkov povezanim osebam, poslovnim partnerjem, osebam, ki jih je Uprava pooblastila za neposredno obdelavo podatkov za te namene, pa tudi na obvezno zahtevo pristojnega državnega organa).
6.6. V primeru če obiskovalec (kupec) ne želi dobivati več novic o promocijah, novih izdelkih, ima pravico, da pošlje pismo upravi in/ali da ustrezno oznako v svojem osebnem računu in to tako zavrne.
6.7. Uprava ni odgovorna za vsebino in točnost podatkov, ki jih je posredoval obiskovalec (kupec) ob registraciji na spletnem mestu in oddaji naročila. Obiskovalec (kupec) je odgovoren za točnost podatkov, navedenih med registracijo na spletnem mestu in oddajo naročila, se strinja z vsemi tveganji, povezanimi z nezanesljivostjo teh informacij.
 
7. Postopek za oddajo naročil, cene, zamenjavo in vračilo. 
 
7.1. Obiskovalec (kupec) lahko sam naroči s klikom na gumba »kupi« in »oddaj naročilo« ali s klicem na telefonsko številko, navedeno na vrhu strani. Po oddaji naročila bo kupec na kontakte, ki jih je navedel ob oddaji naročila, prejel obvestilo o potrditvi naročila in predvidenem datumu prevzema blaga v primeru odsotnosti. Pri telefonskem naročilu se sporočilo izvede po telefonu.
7.2.  Če blaga navedenega na spletnem mestu ni zaradi tehničnih težav  ali drugih faktorjev, ki niso pod nadzorom uprave, je navedeno naročilo v celoti ali delno preklicano, o čemer obiskovalcu bodo obvestili.
7.3. S pridružitvijo tej pogodbi in oddajo naročila uporabnik (kupec) potrjuje, da je seznanjen in se strinja z stranema spletnega mesta "Dostava in plačilo" ter "O trgovini".
7.4. Obiskovalec (kupec) se strinja, da bodo cena, ponudba in količina blaga v »košarici«, aktualni samo v trenutku oblikovanja »košarice« in se lahko spremeni, če nakup ni zaključen s klikom na gumb "oddaj naročilo" in "kupi".
7.5. Obiskovalec (kupec) se strinja, da izdelek, ki ga je kupil, nima menjave in vračila v naslednjih primerih:
7.5.1. Od nakupa blaga je minilo več kot 10 koledarskih dni;
7.5.2. Od nakupa blaga ni minilo 10 koledarskih dni, vendar je bilo blago v uporabi, njegova predstavitev, potrošniške lastnosti, pečati, etikete niso bili ohranjeni in ni dokazov o nakupu pri tem prodajalcu. Obstajajo izjeme za blago, navedeno v Seznamu neživilskega blaga dobre kakovosti, ki niso predmeti vračila ali zamenjave za podoben izdelek drugih: velikoste, oblike, sloga, barve ali konfiguracije. 
7.5.3. Blago je vsebovano na seznamu blaga, ki ni predmet vračila in zamenjave, v skladu s predpisi o trgovini na drobno Republike Slovenije (Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o trgovini na drobno), in sicer:
1. Izdelki za zdravljenje bolezni na domu (sanitarni in higienski izdelki iz kovine, gume, tekstila in drugih materialov, medicinski izdelki in medicinska oprema, izdelki za ustno higieno, leče za očala, izdelki za nego otrok, zdravila). 
2. Pripomočki za osebno higieno (zobne ščetke, sponke za lase, navijalke za lase, lasulje, lasni vložki in drugi podobni izdelki).
3. Parfumi in kozmetika.
4. Tekstilni izdelki (bombaž, lan, svila, volna in sintetične tkanine, izdelki iz netkanih materialov, kot so tkanine - trakovi, pletenice, čipke in drugo); kabelski izdelki (žice, vrvice, kabli); gradbeni in zaključni materiali (linolej, preproge in drugo).
5. Šivanje in pletenine (oblačila in pleteno spodnje perilo, nogavice in rokavice).
6. Izdelki in materiali v stiku z živili iz polimernih materialov, vključno s tistimi za enkratno uporabo (posoda in namizni ter kuhinjski pribor, posode in embalažni materiali za shranjevanje in transport živil). 
7. Gospodinjske kemikalije, pesticidi in agrokemikalije.
8. Pohištvo (pohištveni kompleti ).
9. Izdelki iz dragih kovin, z dragimi kamni, iz kovin z vložki iz poldragih in sintetičnih kamnov, fasetirani dragi kamni.
10. Avtomobili in blago za motorna kolesa, prikolice in oštevilčene enote zanje; mobilna sredstva male mehanizacije kmetijskega dela; izletniški čolni in drugi vodni stvari za domačo uporabo. 
11. Tehnično zapleteni izdelki za gospodinjstvo, za katere so določeni garancijski roki (gospodinjski kovinsko-rezalni in lesnoobdelovalni stroji; gospodinjski električni stroji in gospodinjski električni aparati; gospodinjska radioelektronska oprema; gospodinjska računalniška; fotografska in filmska oprema; telefonski aparati in faksimile oprema; električni glasbeni instrumenti; elektronske igrače).
12. Živali in rastline.
7.5.4. Obiskovalec (kupec) zavrača posredovanje foto/video materialov po njegovem mnenju pomanjkljivega in/ali blaga z napako.
7.6. Uporabnik (kupec) s to pogodbo potrjuje razumevanje, da lahko zameni ali vrači le nov izdelek, ki ni bil v uporabi in je brez znakov uporabe: praske, odrgnine, mora biti ohranjen: celoten komplet blaga, celota vseh sestavnih delov, embalaže, nalepk, tovarniških oznak in ima obiskovalec (kupec) originalni dokument, ki potrjuje nakup blaga. V primeru kršitve katere koli od teh točk si uprava pridržuje pravico, da obiskovalcu (kupcu) zavrne zamenjavo ali vračilo blaga.
7.7. Če obiskovalec (kupec) blago zavrne, mu uprava vrne znesek, ki ga je plačal kupec, razen stroškov prodajalca za dostavo vrnjenega blaga od kupca.
 
8. Zaključni pogoji. 
 
8.1. Pogoji pogodbe se razlagajo v skladu z zakoni Republike Poljske, vsi spori in zahtevki v zvezi s temi pogoji pa so predmet izključne pristojnosti sodišč Republike Poljske. Kljub zgoraj navedenemu si uprava mesta pridržuje pravico do uporabe določb mednarodnih pogodb v sporih z obiskovalcem (kupcem).
 8.2. Ta sporazum velja od trenutka, ko ga podpišeta stranki, in velja, dokler ne bosta v celoti izpolnili svojih obveznosti iz sporazuma. Trenutek podpisa kupca je registracija na spletnem mestu ali oddaja naročila prek spletnega mesta; trenutek podpisa prodajalca je trenutek, ko prodajalec objavi to pogodbo na spletnem mestu.

 

Prijava v osebni račun

Obnovitev gesla

Poklicali vas bomo nazaj!